خواص زیارت عاشورا برای برآورده شدن هر حاجتی

یکی از دعاهایی که امامان معصوم و عالمان دینی بسیار به خواندن ...

خواص زیارت عاشورا برای برآورده شدن هر حاجتی

توافق درباره تحریم‌های وسیع علیه ایران، روسیه و کره شمالی

سران مجلس نمایندگان آمریکا درباره متن اولیه طرح تحریم های جد ...

توافق درباره تحریم‌های وسیع علیه ایران، روسیه و کره شمالی

بزرگترین فاجعه انسانی جهان

وبا در یمن همه روزه قربانی می‌گیرد. هماهنگ‌کننده کمک‌های انس ...

بزرگترین فاجعه انسانی جهان

امام صادق و جهاد فرهنگی

اصلاح اندیشه‌های جامعه، اصلاح احساسات عمومی، اصلاح اخلاق و ر ...

امام صادق و جهاد فرهنگی

سه فاکتور طلایی محبت آفرین از کلام امام صادق (ع)

امروزه با گسترش تحقیق و دانش بشر، ارزش سخنان گهربار امام صاد ...

سه فاکتور طلایی محبت آفرین از کلام امام صادق (ع)

هدف تحریم‌های آمریکا، مسموم کردن فضا است

«محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه با انتقاد ...

هدف تحریم‌های آمریکا، مسموم کردن فضا است
خواص زیارت عاشورا برای برآورده شدن هر حاجتی

یکی از دعاهایی که امامان معصوم و عالمان دینی بسیار به خواندن...

توافق درباره تحریم‌های وسیع علیه ایران، روسیه و کره شمالی

سران مجلس نمایندگان آمریکا درباره متن اولیه طرح تحریم های جد...

بزرگترین فاجعه انسانی جهان

وبا در یمن همه روزه قربانی می‌گیرد. هماهنگ‌کننده کمک‌های انس...

امام صادق و جهاد فرهنگی

اصلاح اندیشه‌های جامعه، اصلاح احساسات عمومی، اصلاح اخلاق و ر...

سه فاکتور طلایی محبت آفرین از کلام امام صادق (ع)

امروزه با گسترش تحقیق و دانش بشر، ارزش سخنان گهربار امام صاد...

هدف تحریم‌های آمریکا، مسموم کردن فضا است

«محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه با انتقاد...

مطالب منتخب

فرهنگ مقاومت

قرارگاه کماندوهای فرهنگی محلی است برای تربیت نیروهای زبده و نخبه انقلاب اسلامی با توجه به دغدغه مقام معظم رهبری (حفظه الله) که فرمودند: اهمیت فضای مجازی به اندازه اهمیت انقلاب اسلامی است و از آنجا که ماموریت قرارگاه کماندوهای فرهنگی در عرصه فضای حقیقی تربیت نیروهای زبده و نخبه انقلاب می باشد، بر آن شدیم تا این ماموریت را در عرصه فضای مجازی و سایبری نیز گسترش دهیم. در این نسخه امکانات و قابلیت های جدیدی برای کاربران و اعضای انجمن فراهم شده که امکان ارتباطات دو سویه و فعالیت مستمر کاربران را در همه ساعات شبانه روز فراهم می سازد.امید است فعالیت های قرارگاه کماندوهای فرهنگی مورد رضای حضرت ولی عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) قرار بگیرد. محلی است برای تربیت نیروهای زبده و نخبه انقلاب اسلامی با توجه به دغدغه مقام معظم رهبری (حفظه الله) که فرمودند: اهمیت فضای مجازی به اندازه اهمیت انقلاب اسلامی است و از آنجا که ماموریت قرارگاه کماندوهای فرهنگی در عرصه فضای حقیقی تربیت نیروهای زبده و نخبه انقلاب می باشد، بر آن شدیم تا این ماموریت را در عرصه فضای مجازی و سایبری نیز گسترش دهیم. در این نسخه امکانات و قابلیت های جدیدی برای کاربران و اعضای انجمن فراهم شده که امکان ارتباطات دو سویه و فعالیت مستمر کاربران را در همه ساعات شبانه روز فراهم می سازد.امید است مورد رضای حضرت ولی عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) قرار بگیرد. محلی است برای تربیت نیروهای زبده و نخبه انقلاب اسلامی با توجه به دغدغه مقام معظم رهبری (حفظه الله) که فرمودند: اهمیت فضای مجازی به اندازه اهمیت انقلاب اسلامی است و از آنجا که ماموریت قرارگاه کماندوهای فرهنگی در عرصه فضای حقیقی تربیت نیروهای زبده و نخبه انقلاب می باشد، بر آن شدیم تا این ماموریت را در عرصه فضای مجازی و سایبری نیز گسترش دهیم. در این نسخه امکانات و قابلیت های جدیدی برای کاربران و اعضای انجمن فراهم شده که امکان ارتباطات دو سویه و فعالیت مستمر کاربران را در همه ساعات شبانه روز فراهم می سازد.امید است مورد رضای حضرت ولی عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) قرار بگیرد. محلی است برای تربیت نیروهای زبده و نخبه انقلاب اسلامی با توجه به دغدغه مقام معظم رهبری (حفظه الله) که فرمودند: اهمیت فضای مجازی به اندازه اهمیت انقلاب اسلامی است و از آنجا که ماموریت قرارگاه کماندوهای فرهنگی در عرصه فضای حقیقی تربیت نیروهای زبده و نخبه انقلاب می باشد، بر آن شدیم تا این ماموریت را در عرصه فضای مجازی و سایبری نیز گسترش دهیم. در این نسخه امکانات و قابلیت های جدیدی برای کاربران و اعضای انجمن فراهم شده که امکان ارتباطات دو سویه و فعالیت مستمر کاربران را در همه ساعات شبانه روز فراهم می سازد.امید است مورد رضای حضرت ولی عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) قرار بگیرد. محلی است برای تربیت نیروهای زبده و نخبه انقلاب اسلامی با توجه به دغدغه مقام معظم رهبری (حفظه الله) که فرمودند: اهمیت فضای مجازی به اندازه اهمیت انقلاب اسلامی است و از آنجا که ماموریت قرارگاه کماندوهای فرهنگی در عرصه فضای حقیقی تربیت نیروهای زبده و نخبه انقلاب می باشد، بر آن شدیم تا این ماموریت را در عرصه فضای مجازی و سایبری نیز گسترش دهیم. در این نسخه امکانات و قابلیت های جدیدی برای کاربران و اعضای انجمن فراهم شده که امکان ارتباطات دو سویه و فعالیت مستمر کاربران را در همه ساعات شبانه روز فراهم می سازد.امید است مورد رضای حضرت ولی عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) قرار بگیرد. قرارگاه کماندوهای فرهنگی قرارگاه کماندوهای فرهنگی قرارگاه کماندوهای فرهنگی قرارگاه کماندوهای فرهنگی قرارگاه کماندوهای فرهنگی قرارگاه کماندوهای فرهنگی قرارگاه کماندوهای فرهنگی قرارگاه کماندوهای فرهنگی قرارگاه کماندوهای فرهنگی قرارگاه کماندوهای فرهنگی قرارگاه کماندوهای فرهنگی قرارگاه کماندوهای فرهنگی قرارگاه کماندوهای فرهنگی قرارگاه کماندوهای فرهنگی قرارگاه کماندوهای فرهنگی